I R A Y . M G
Fianakaviana

Sehatra natao hiresahana ny momba ny vatana, ny ao antokatrano, ny taranaka, ny fomba sy fady eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina  

Fanabeazana

Natao indrindra mba hifampizaràna ny traikefa sy fomba fanao amin'ny samy Malagasy. Firaiketana ireo fahaizamanao mba ho lovan'ny taranaka malagasy.

fondiray
Fifanakalozana

Raha hividy, na hivarotra, na hanakalo, na hamita adidy, na hifampizara amin'ny mpiray tanindrazana,ary raha te hampiroborobo ny fihariana Malagasy.

Fitehirizana

Fitaovana entina hanangonana sy hanarahamaso ireo vokatry ny fihariana, ireo venty IRAY.MG, ireo  harena sy lova navelan'ny ray aman-dreny sy ny razana.